ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Η συνταγογράφηση θεραπειών από παιδοψυχίατρο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φροντίδας της ψυχικής υγείας παιδιών.

 • Αξιολόγηση:
  Πραγματοποίηση διεξοδικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης συνεντεύξεων με το παιδί, τους γονείς και άλλους σημαντικούς φορείς.
  Συλλογή πληροφοριών για την οικογενειακή και κοινωνική ιστορία του παιδιού.
 • Διάγνωση
  Καθορισμός της διαγνωστικής εικόνας, με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την αξιολόγηση.

 • Σχεδιασμός Θεραπείας:
  Καθορισμός των στόχων θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαγνωστικές πληροφορίες και τις ανάγκες του παιδιού.
  Επιλογή κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης ψυχοθεραπείας, διαπροσωπικής θεραπείας, και στήριξης της οικογένειας.

 • Συνταγογράφηση Θεραπειών:
  Σύνταξη σχεδίου θεραπείας που περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες, δραστηριότητες, και πρακτικές που θα υποστηρίξουν την ευεξία του παιδιού.

 • Συνεχής Αξιολόγηση:
  Παρακολούθηση της προόδου του παιδιού με τακτικές αξιολογήσεις και προσαρμογή της θεραπείας κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μακεδονίας 3 Κηφισιά 14561

Τηλ : 2108013625

e-mail : andreas.chamouzas@gmail.com

logo5-big-white.png