Ο Γάμος

Αφού γίνει η επιλογή του συντρόφου, μπορεί να δημιουργηθεί μία αποκλειστική σχέση με κατάληξη τον γάμο. Στην πορεία προς τον γάμο διαμοίβονται ψυχικές διεργασίες που

αφορούν τόσο στο άτομο (ενδοπροσωπικές) όσο και στο ζευγάρι (διαπροσωπικές) (Rapoport).

Οι ενδοπροσωπικές ψυχικές διεργασίες του ατόμου αφορούν:

  1.  Στην προετοιμασία για τον ρόλο του συζύγου
  2.  Στην διαφοροποίηση ή στην απομάκρυνση από άλλους δεσμούς (γονείς, αδέλφια, φίλους) που ανταγωνίζονται ή παρεμβαίνουν στη δημιουργία στενής συζυγικής σχέσης.
  3.  Στην αλλαγή του τρόπου ικανοποίησης διαφόρων αναγκών (σεξουαλικότητας, διασκέδασης, καθημερινής ρουτίνας) από τον ελεύθερο (προγαμιαίο), σε συζυγικό τύπο.

Οι διαπροσωπικές ψυχικές διεργασίες του ζεύγους αφορούν:

  1.  Στην δημιουργία ταυτότητας ζεύγους.
  2.  Στην ανάπτυξη αμοιβαίας ικανοποιητικής σεξουαλικής σχέσης.
  3.  Στην ανάπτυξη αμοιβαία ικανοποιητικού συστήματος επικοινωνίας στο ζεύγος
  4.  Στον καθορισμό αμοιβαία ικανοποιητικών τρόπων επικοινωνίας με τους συγγενείς και τους φίλους του καθενός.
  5.  Στην ανάπτυξη αμοιβαία ικανοποιητικού τρόπου λήψης κοινών αποφάσεων.

Γενικότερα το ζευγάρι χρειάζεται να αναπτύξει συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα, να τεθούν ρόλοι και όρια. Ωστόσω μέχρι την έλευση του παιδιού διατίθεται ένα χρονικό διάστημα για τη διευθέτηση όλων αυτών στο ζευγάρι αλλά και για τη λύση των όποιων συγκρούσεων προκύψουν το πρώτο διάστημα του έγγαμου βίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μακεδονίας 3 Κηφισιά 14561

Τηλ : 2108013625

e-mail : andreas.chamouzas@gmail.com

logo5-big-white.png